Barion Pixel

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


1. BEVEZETŐ

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk a Vendeghazak.hu oldalt üzemeltető Török Bence Ferenc ev. (továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában:

Adatkezelő: a vendeghazak.hu weboldalt üzemeltető, a vendeghazak.hu weboldal szolgáltatásait nyújtó egyéni vállalkozó mint szolgáltató

Megrendelő: a vendeghazak.hu weboldalon igénybe vehető hirdetési szolgáltatást megrendelő természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Látogató: a vendeghazak.hu weboldalt regisztráció és megrendelés nélkül megtekintő, meglátogató felhasználó, függetlenül attól, hogy az Adatkezelőn keresztül kapcsolatba lép-e a Megrendelővel, vagy sem

Érintett vagy Felhasználó: valamennyi, a vendeghazak.hu weboldalt bármilyen formában használó Megrendelő és Látogató

Az adatokat kizárólag Adatkezelő kezeli, az adatok kezeléséért az Adatkezelő felelős.

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Török Bence Ferenc egyéni vállalkozó
Székhely: 2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 30.
E-mail cím: info@vendeghazak.hu
Postai cím: 2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 30.

A GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Adatkezelőnek adatkezelése során adatvédelmi tisztviselőt nem szükséges igénybe vennie, melyre tekintettel adatvédelmi tisztviselőt Adatkezelő nem alkalmaz.

2. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az Vendeghazak.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk, vagy szükségszerűen oldalunkon keresztül Látogató juttat el a Megrendelő felé.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a megrendeléseket teljesíteni tudjuk, Megrendelő által hirdetett szolgáltatás Látogatók általi igénybevételét elősegítsük, továbbá hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására az Érintett hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a Szolgáltató által biztosított szolgáltatással kapcsolatos szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az Érintett a Szolgáltatónak címzett üzenetek küldésével általa megadott adati kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

MEGRENDELŐI ADATOK
Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos, mint például a megrendelő neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, meghirdetni kívánt szolgáltatás adatai, az azt prezentáló képfelvétel.

Ezeket az adatokat a megrendelt szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a megrendelőkről.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a megrendelő és a Szolgáltató között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk az Érintettek tevékenységéről annak érdekében, hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férjenek hozzá.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Érintett egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, valamint a weboldal használatával történő hozzájárulásának megadása, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Érintett egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, valamint a weboldal használatával történő hozzájárulásának megadása, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK
Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé az Érintett érdeklődését fejezte ki.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, valamint kifejezetten megadott hozzájárulása, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a közösségi médiához tartozó platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, valamint kifejezetten magadott hozzájárulása, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

3. HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?


Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy megrendeléssel, vagy egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a PayPal (EU-n kívüli partner) és a Barion.

4. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSINK

A Vendeghazak.hu számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azok szükségességéről, jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
Emailen keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.
Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, hírlevélküldő szoftver).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR rendelet) elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

5. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, és a felhasználók kifejezett hozzájárulása a hírlevélre történő feliratkozással.

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, megszüntetését és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az info@vendeghazak.hu e-mail címen.

A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a megrendelések teljesítésére vonatkozóan.

6. MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat


Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

-Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.

-Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amelyek részét képezik az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs ráhatásunk az ő adatvédelmi elveik felett, Szolgáltató felelősségét ezen partnerek adatkezelési elveiért kizárja.

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a Megrendelők számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megszűnésétől számított 24 hónapig kezeli.

8. A ÉRINTETT JOGAI

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában

8.1) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog).

Ennek körében az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettek számára az adatkezelő megnevezéséről és elérhetőségéről; az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről; a tervezett adatkezelés céljáról; és az érintettet a GDPR alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, illetve egyéb tájékoztatást is nyújt.

8.2) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog).

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
8.3) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog).

Az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Adatkezelő mentesül fentiekben meghatározott kötelezettsége alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az érintettet, aki részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította

8.4) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),

Ha

(i) az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

(ii) az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

(iii) az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

(iv) az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig,

az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést:

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Az (i) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

8.5) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

– az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
– az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
– az adatkezelésre jogszabályban vagy jelen Nyilatkozatban meghatározott időtartam eltelt.

Az érintett kérheti az általa megadott személyes adatok törlését.

Az Adatkezelő törölheti az érintett által megadott személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha az Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak elérését, igénybe vételét súlyos jogszabálysértés vagy a honlap használatára vonatkozó egyéb szabályzat megsértése miatt megtiltja.

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum huszonnégy hónapig kerülnek tárolásra az Adatkezelő szerverén.

Az érintett személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult törölni.

Adatkezelő az érintett személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az érintettnek a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

– az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
– az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban meghatározott feladatait ingyenesen látja el.

Ha az érintett
– a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a 8.2)-8.5) pontban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és
– e kérelme alapján az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi,

az Adatkezelő az érintett jogainak az 8.1) és 8.2) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha megalapozottan feltehető, hogy a 8.2)-8.5) pontokban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: Barion, mint fizetési szolgáltató), így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A Vendeghazak.hu kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot:

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06 1 391 1400,
Fax: 06 1 391 1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS “COOKIE-K”


A Vendeghazak.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a Vendeghazak.hu használata minél inkább felhasználóbarát és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A Vendegahzak.hu -n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

Kelt: Bernecebaráti 2023. március 5.

vendeghazak.hu
Török Bence Ferenc ev.