1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 2. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Vendeghazak.hu (továbbiakban: „Vendeghazak.hu” vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.vendeghazak.hu honlapon elérhető és megrendelhető, valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (továbbiakban: Szolgáltatás). A vendeghazak.hu weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a vendeghazak.hu honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a vendeghazak.hu weboldal és a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között elektronikusan jön létre.

Jelen ÁSZF alkalmazásában Megrendelőnek minősül valamennyi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe veszi.

A Szolgáltató által a vendeghazak.hu weboldalon biztosított Szolgáltatás megrendelésével, illetve a weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.vendeghazak.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.

 1. SZERZŐDÉSES PARTNER ADATAI

A Megrendelő szerződéses partnere, valamint az online szolgáltatásokkal és azok teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra jogosult:

Név: Török Bence Ferenc e.v.

Székhely és levelezési cím: 2639 Bernecebaráti Széchenyi út 30.

Adószám: 53012689-1-33

Nyilvántartási szám: 55442604

Bejegyző hatóság: Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara

E-mail: info@vendaghazak.hu

Telefon: 36 30 834 7481

A tárhely-szolgáltató adatai

Név: Sybell Informatika Kft.

Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726

E-mail cím: hello@sybellk.hu

Web: www.sybell.hu

 1. A VENDEGHAZAK.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

3.1. A Vendeghazak.hu weboldalon megrendelhető Szolgáltatások igénybevételének feltétele jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat  Megrendelő részéről történő kifejezett elfogadása, valamint a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kezeléséhez történő hozzájárulás.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Vendeghazak.hu weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A megrendeléshez szükséges adatok bevitelét Megrendelő végzi, a megrendelés véglegesítésével Megrendelő kijelenti, hogy az általa bevitt adatok megfelelnek a valóságnak. A bevitt adatok valódiságát Szolgáltató nem köteles vizsgáln.

3.3. Amennyiben a Megrendelő a Vendeghazak.hu weboldalára regisztrál, a weboldalra belép és annak használatát folytatja, úgy azt akként kell tekinteni, hogy a Megrendelő az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Vendeghazak.hu weboldal használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy tudomásul veszi, hogy nem jogosult igénybe venni a Szolgáltatást.

 1. PARTNERI KÖR MEGHATÁROZÁSA

4.1. A Vendeghazak.hu weboldalon előfizetésre kínált szolgáltatások értékesítése kizárólag Megrendelőnek minősülő jogalany részére történik. A szolgáltatások újra-, illetve tovább értékesítése nem engedélyezett. A Vendeghazak.hu weboldal ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve tovább értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 1. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A Vendeghazak.hu weboldal, hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82§-6:85§-ra az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.vendeghazak.hu szolgáltatásait igénybe vevők Megrendelőknek.

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása

5.1.1  A megrendelni kívánt szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szolgáltatás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Megrendelő a weboldalon jobb felső sarokban található sárga alapon fekete színnel jelölt „Szállás regisztráció” (a továbbiakban: „Szállás regisztráció”) gombra történő kattintást követően tájékozódhat. A Megrendelő a „Szállás regisztráció!” feliratú gombra kattintva tovább lép a regisztráció 1. oldalára (1. RÉSZ alapinformáció), az ott szükséges adatokat kitöltve és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak elfogadását követően a „Tovább à”gombra kattintva követően jut a regisztráció 2. oldalára (2. RÉSZ: hirdetői csomagok) ahol az egyes csomagokra kattintva választhatja ki az igényeinek leginkább megfelelőt. Valamennyi csomagnál megtalálható „Ezt választom” gombra kattintva a Megrendelő továbblép a regisztráció 3. oldalára (Pénztár), ahol a szükséges adatok kitöltését, valamint jelen ÁSZF elfogadását követően a „Tovább a fizetéshez” gombbal, az oldal átirányítja a … oldalára a fizetéshez, majd fizetést követően jut el a regisztráció 4. oldalára (4. RÉSZ: szállás feltöltés). A szállás felöltésénél Megrendelő rögzítheti a szállás-hirdetés adatait és véglegesítheti megrendelését. A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a csomag kiválasztása nem eredményezi automatikusan a Megrendelő részéről a Szolgáltatás megrendelésének véglegesítését.

5.1.2  A Vendeghazak.hu lehetőséget biztosít Megrendelőinek előfizetéses, azaz automatikusan megújuló (havi, negyedéves, féléves, éves) szolgáltatás igénylésére.

Az előfizetéses, automatikusan megújuló szolgáltatás (továbbiakban: Előfizetés) alapján a Megrendelő vállalja, hogy az általa regisztrált bankkártya adatai alapján számláját a szerződéses időtartamon belül a bankkártya adatainak újbóli megadása nélkül a befizetések esedékessége napján a jelen ÁSZF 8.2 pontjában megjelölt befizetéseket kezelő cég az elfogadott díjjal automatikusan megterhelje.

Az Előfizetés hatálybalépésének napja a megrendelés feladásának, valamint az ezáltal generált első esedékes díj megfizetésének napja

Az Előfizetés felfüggesztésének / megszüntetésének napja:

a Megrendelő erre irányuló írásos kérelme Szolgáltatónál történő iktatásának napja

Az Előfizetés fizetési részleteivel kapcsolatban bővebb információ jelen ÁSZF 8.4 – 8.8 pontjai tartalmaznak.

Amennyiben a Megrendelő az előfizetéses szolgáltatások időtartamától eltérő időszakra kívánja megrendelni a szolgáltatást, úgy arra közvetlenül a Szolgáltatóhoz címzett, az info@vendeghazak.hu e-mail címre küldött megkereséssel kérhet egyedi ajánlatot, amelyet a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő a szolgáltatásban megállapodnak, úgy az ajánlat, vagy módosított ajánlat alapján Egyedi Szerződés jön létre. Az Egyedi Szerződésekre jelen ÁSZF-ben foglaltak kötelezően alkalmazandóak. Amennyiben az Egyedi Szerződés és az ÁSZF rendelkezései eltérnek egymástól, úgy eltérés esetén az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít 2023. március 5. napjától FIX dátumú megjelenési időszak vásárlásra is a Megrendelő számára. Ezen időszakok az adott év március 31-én, vagy június 30-án vagy szeptember 30-án, vagy december 31-én érnek véget. A FIX dátumú megjelenési időszakok összege eltérő lehet az előfizetéses vagy az egyedi megállapodás összegétől. Ebben az esetben nem hosszabbodik meg automatikusan a bankkártyás fizetés az adott időszak lejártával. 

5.1.3  A Megrendelő az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor kijavíthatja. Amennyiben a megrendelés elküldését követően utólagos adatmódosítást kíván eszközölni, úgy azt a(z) info@vendeghazak.hu elektronikus levelezési címen jelezheti. Utólagos javítás esetén a Vendeghazak.hu egy hirdetési cikluson belül (1 hónap) mindösszesen két javítást végez el térítésmentesen, mely a hirdetés összes elemére (beleértve képek, szöveg, ár stb.) kiterjed.

Amennyiben a Megrendelő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Tovább a fizetéshez” gombra rákattintott, úgy megrendelést ad le, mely a Megrendelő részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Vendeghazak.hu weboldal a Megrendelő ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§). Szolgáltató jogosult arra, hogy indokolási kötelezettség nélkül visszautasítsa a megrendelést, melynek eredményeként nem jön létre szerződés a Megrendelő és Szolgáltató között jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

A Megrendelő megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatást kap arról, hogy megrendelését a Szolgáltató a Megrendelő számára e-mailben visszaigazolja . A rendelés visszaigazolása azonnal elérhetővé válik Megrendelő számára PDF formátumban.

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a Szolgáltató a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Megrendelővel közli, vagy azt a Megrendelő számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél (e-mail) is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét a szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről, vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Megrendelőt tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összege kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Megrendelő kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Megrendelőt a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatának megtételét megelőzően, hogy nyilatkozata Megrendelő számára fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Vendeghazak.hu ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a weboldalon történő megrendelés során a „Pénztár” megjelölésű oldal alján a „Tovább a fizetéshez” feliratú gomb kerül feltüntetésre.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Megrendelő részére a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Megrendelőnek megadta; és a Megrendelő a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Vendeghazak.hu weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Vendeghazak.hu azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a weboldalnak leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

A Vendeghazak.hu nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

5.6. Termékinformációk

A szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat, így különösen azok lényeges tulajdonságait, jellemzőit, valamint a szolgáltatási árakat a Megrendelő a „Szállás regisztráció” oldalon ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Vendeghazak.hu weboldalon megjelenített információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Vendeghazak.hu weboldal adatbázisa frissítve lett. A Vendeghazak.hu mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek.

5.7. Adatbeviteli hibák

A Vendeghazak.hu az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja:

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vendeghazak.hu részére való elküldéséig a Vendeghazak.hu weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.

5.8. Ár feltüntetése

A Vendeghazak.hu által előrendelésre kínált szolgáltatások a weboldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.

A Szolgáltató a Vendeghazak.hu weboldalon megrendelhető szolgáltatások vonatkozásában az ár változtatás jogát fenntartja.

Áfa visszatérítés: A Vendeghazak.hu az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Megrendelő egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

5.9. Hibás/téves ár feltüntetése

Amennyiben a Vendeghazak.hu minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Vendeghazak.hu weboldalon, úgy a Vendeghazak.hu nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Megrendelő(i)nek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

–          nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

–          esetleges rendszerhiba okán megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

–          egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár;

A Vendeghazak.hu az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6.1. A Megrendelő a “Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található szolgáltatás(ok) megrendelésére. A Megrendelő ajánlatának, megrendelésének –Szolgáltatóhoz való megérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Megrendelő részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés létrejöttét. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Vendeghazak.hu weboldalhoz a megrendelés megérkezett. Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége, ebből fakadóan Szolgáltató felelősségét a felek kizárják.

A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Megrendelő ajánlatának elfogadását.

6.3.    A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Vendeghazak.hu weboldal kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Megrendelőnek küldött e-mailben igazol vissza.

6.4.    A Megrendelő a Vendeghazak.hu weboldal honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5.    Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatban kérdése merül fel, e-mail útján fordulhat a Vendeghazak.hu csapatához a jelen ÁSZF 2.§-ban feltüntetett elérhetőségek szerint.

6.6. A Vendeghazak.hu weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatások kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

6.7 A Vendeghazak.hu ingyenesen lehetőséget biztosít az aktív előfizetéssel rendelkező Megrendelő(k)nek, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett Facebook csoportokban (amennyiben a Facebook szolgáltatásai, és a Facebook csoport szolgáltatásai elérhetők Magyarországon) – a vendeghazak.hu weboldalon található szállás linkjével – közzé tegye, és hozzászólás formájában megjelölje a weboldalon kifüggesztett hirdetését. Amennyiben Szolgáltató a fent megjelölt Facebook csoporton túlmenően további, a vendeghazak.hu weboldal profiljával, szellemiségével egyező, szolgáltatásaival kapcsolatos – a vendeghazak.hu weboldalon feltűntetett – Facebook csoportot kezd üzemeltetni, úgy Megrendelő jogosult a hirdetés linkjét a további Facebook csoportokban is közzé tenni, hozzászólás formájában megjelölni. A hirdetések a www.vendeghazak.hu oldalon szereplő Facebook csoportokban való közzététele ingyenes, annak lehetőségét bármikor indokolás nélkül megtagadhatja a Vendeghazak.hu. A Vendeghazak.hu nem vonható felelősségre a hirdetés megjelenítésével és közzétételének idejével kapcsolatosan. Amennyiben a hirdetés nem felel meg a csoportszabályzatnak, indokolás nélkül törlésre kerül. A csoportszabályzatot sértő tag lenémításra és/vagy kitiltásra kerülhet a csoportból. A Vendégházak.hu nem vállal felelőséget a weboldalon említett Facebook csoportok meglétéért és annak eredményességéért. A Vendégházak.hu az általa üzemeltetett Facebook csoportokat bármikor törölheti, megszüntetheti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által közzétett linken keresztül a hirdetés felhasználók általi elérésének gyakoriságáért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató a hivatkozott Facebook csoportok üzemeltetésére, a megrendelések Facebook csoportban történő közzétételére jogosult, de nem köteles.

6.8. Megrendelő jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendeghazak.hu weboldal szolgáltatásának igénybevétele során a Megrendelő által megadott hirdetéshez tartozó képeket Szolgáltató közösségi médiafelületeken, – így különösen Facebook, Instagram, TikTok – a Szolgáltató által üzemeltetett Vendeghazak.hu nevű profilon közzétegye, multimédiás tartalom készítéséhez felhasználja, hozzájárulva ezzel mind a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, mind a Megrendelő hirdetésének népszerűsítéséhez. Megrendelő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az általa rendelkezésre bocsátott adatok, információk, képek felhasználását korlátozhatja, megtagadhatja.

 1. SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

7.1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás nem elérhető a rendelés idején, úgy a Vendeghazak.hu weboldal fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a szolgáltatás megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Megrendelő számára haladéktalanul visszautaljuk.

7.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Vendeghazak.hu weboldal vagy a Megrendelő oldaláról megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Vendeghazak.hu weboldalt semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

7.3 A Vendeghazak.hu megtagadhatja a Megrendelő által közzétenni kívánt hirdetés közzétételét, továbbá indokolt esetben felfüggesztheti vagy törölheti a már megjelent hirdetést , ha Megrendelő megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy Megrendelő nem teljesíti a hirdetésben foglaltakat, így különösen:

(i) jogszabályba ütközik; – nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező bármely jogalany jó hírnevét; a Vendeghazak.hu egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a Vendeghazak.hu arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes;

(ii) a Vendeghazak.hu, vagy a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a felhasználói döntés(ek) megalapozott meghozatalához szükséges(ek) (pl.: ár, a szálláshely releváns paraméterei);

(iii) azzal szemben hatóság kifogást emelt;

(iv) jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti;

Fenti esetekben a Vendeghazak.hu jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk megtérítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltatás megszüntetésére szerződésszegés miatt a még hatályban lévő szerződésének ideje alatt kerül sor, Megrendelő nem jogosult visszakövetelni a határozott időre kifizetett díját.

 1. FIZETÉS, SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

8.1   A rendelési folyamat befejezése után a Megrendelő választhat a megjelenő fizetési módok közül.

8.2   Hitelkártyával történő fizetés kezelőcége a(z) Paylike Aps. (székhely: P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N., Dánia; Cg. 36683279) A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://paylike.hu/terms-of-service

8.3   A fizetés során beírt adatokat a Vendeghazak.hu weboldal nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

8.4   A Vendeghazak.hu tájékoztatja Megrendelőit, hogy előfizetéses, automatikusan megújuló szolgáltatásaik díjfizetésével kapcsolatos teendőit jelen ÁSZF 8.2 pontjában megjelölt társaság kezeli.

8.5   Előfizetéses, automatikusan megújuló szolgáltatás esetén Megrendelő kifejezett engedélyt ad Török Bence Ferenc e.v. (Vendeghazak.hu) és jelen ÁSZF 8.2 pontjában megjelölt fizetéskezelő cég számára, hogy korábban rögzített számláját a vásárláskor elfogadott összeggel a megrendelés alkalmával elfogadott időközönként automatikusan megterhelje.

8.5.1. A választott havi, negyedéves, féléves, és éves előfizetéses Szolgáltatások időtartamának lejártát legalább 15 nappal megelőzően Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatás határideje mely napon fog lejárni, továbbá arról, hogy Megrendelőnek lehetősége van meghosszabbítani a Szolgáltatás igénybevételét, vagy a határozott idő lejártával kérni a Szolgáltatás megszüntetését. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató jelen pontban hivatkozott felhívásáról szóló értesítésének hozzáférhetővé válásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a megrendelt szolgáltatás lejártának napjáig nem nyilatkozik a szolgáltatás megszüntetéséről, úgy Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés a korábbi megrendelésnek megfelelő időtartamra meghosszabbodik, Szolgáltató ezen időszakra a szolgáltatási díjra jogosult, erre tekintettel a szolgáltatás ellenértékéig Megrendelő számláját megterhelheti.

8.5.2. Az Egyedi szerződések esetén a 8.5.1 pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben a Megrendelő a felhívást követően nem nyilatkozik, úgy a szerződés automatikusan megszűnik.

8.6   Előfizetéses, automatikusan megújuló szolgáltatás igénylése esetén Megrendelő a befizetések teljesítésére mindaddig kötelezettséget vállal, amíg szolgáltatásának felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó szándékát a Vendeghazak.hu felé megjelölt elérhetőségein írásos formában nem jelzi.

8.7   Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vendeghazak.hu és/vagy a hozzá kapcsolható vállalkozó(ka)t nem terheli felelősség a Megrendelő 8.6 pontra vonatkozó esetleges elmaradt, vagy késedelmesen megtett nyilatkozatából fakadó hátrányokért. Tudomásul veszi, hogy a Vendeghazak.hu és/vagy a hozzá kapcsolható vállalkozó(k) előfizetéses, automatikusan jóváírt díjat visszautalni nem köteles. A szolgáltatás felfüggesztésére vagy annak megszüntetésére irányuló kérelem határidőben történő megküldése kizárólag a Megrendelő kötelessége.

8.8   A szolgáltatás kifizetésével kapcsolatban a Megrendelő érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólagosan a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Megrendelőt terheli.

8.9 Megrendelő köteles a megrendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes megrendelői adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Megrendelő köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. A Vendeghazak.hu nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla Megrendelő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve – a számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség.

8.10   Előfizetéses, automatikusan megújuló szolgáltatás estén Megrendelő vállalja, hogy fizetési adatait (fizetési mód, bankkártya adatok, számlázási információk) pontosan és aktuálisan rendelkezésre tartja. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy változás esetén a változást az annak bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül jelzi az info@vendeghazak.hu címen Szolgáltató részére.

8.11   A Megrendelő a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékeként elektronikus számlát bocsát ki, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. A Vendeghazak.hu a kiállított elektronikus számlát külön (automatikus visszaigazolást és az ajánlat elfogadását követő három napon belül ) email üzenet mellékleteként küldi.

8.12   Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén a Vendeghazak.hu előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett – követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Vendeghazak.hu így különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A Vendeghazak.hu jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, továbbá igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelni.

8.13   A Szolgáltató kizárólag magyar forintban (HUF) állítja ki a számviteli bizonylatot.

8.14   Az elektronikus számlát a Billingo Technologies Zrt. (Billingo.hu) minősített szolgáltató készíti el a Szolgáltató megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Billingo Technologies Zrt. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

8.15   A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

8.16   A Vendeghazak.hu által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 1. JOGSZAVATOSSÁG

9.1 Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen működő jogalany, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

9.2     A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy cselekvőképes természetes személy, vagy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF, illetve esetlegesen az Egyedi szerződés szerint teljesíti.

9.3     A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt adatok, információk, és azok bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Megrendelő Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a hirdetésben közölt információk helytállóságáért a felelősség kizárólag Megrendelőt terheli.

9.4     A Vendeghazak.hu oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vendeghazak.hu és kapcsolódó vállalkozása(i) nem vállal(nak) felelősséget.

9.5     A Megrendelő a szavatosságvállalásainak megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelezettségszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítik olyan igényüket , amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelő a teljes, feltétlen és azonnali kártérítésre köteles a Szolgáltatóval szemben..

 1. A MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGA

10.1. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Vendeghazak.hu weboldalon keresztül kötött szerződések tekintetében.

10.2   Kiemelendő, hogy a fentiek értelmében főszabály szerint a jelen szerződés szerződő fele jogi besorolása „Megrendelő”, azaz nem minősül a Ptk. 8:1.§ 3. pontja alá tartozó fogyasztók [1] körébe, így a szerződés elállásra vonatkozóan a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § nem hatályos.

10.3   Az előre befizetett hirdetési időszak utólagosan vissza nem vonható, nem szüneteltethető, ebből kifolyólag pénzt nem köteles visszafizetni a Vendeghazak.hu a Megrendelő számára.

 1. SZERZŐI JOG

11.1 A Vendeghazak.hu internetes szálláshirdetési rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Vendeghazak.hu/Szolgáltató szellemi alkotása. Kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei.

11.2 A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Vendeghazak.hu kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, melyek a Vendeghazak.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem másolhatók, nem a használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

12.1. A szerződés a Megrendelő virtuális beleegyező nyilatkozatával lép életbe, melyet – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal megegyezőt – ráutaló magatartással, a szerződéskötés elkerülhetetlen részeként a Vendeghazak.hu weboldalon automatizált digitális rendszerben „Általános Szerződési Feltételek” rubrika kipipálásával jóváhagyólag tesz meg.

12.2. A szerződés – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő által választott időre jön létre.

12.3. A szerződés megszűnik

 • közös megegyezéssel,
 • jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben a határozott idő lejártával,
 • rendes felmondással,
 • azonnali hatályú felmondással,
 • jogszabályban meghatározott esetben.

12.4. A szerződés a Megrendelő általi felmondással vagy az előfizetett hirdetési időtartam lejártával azonnali hatállyal szűnik meg.

12.5. Szolgáltató a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, amennyiben Megrendelő a felek között létrejött szerződésben foglalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.

12.6. Jelen ÁSZF módosításáról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően Szolgáltató a vendeghazak.hu weboldalon elhelyezett felhívás útján tájékoztatja a Megrendelőt, egyúttal hozzáférhetővé teszi a módosított ÁSZF tartalmát. Amennyiben a Megrendelő a felhívástól és a módosított ÁSZF hozzáférhetővé tételétől számított 15 napon belül nem mondja fel a szerződést, úgy a módosított ÁSZF rendelkezéseit Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha Megrendelő a módosítás hatálybalépését követően tovább használja a szolgáltatást, az szintén a módosítás elfogadásának minősül. Amennyiben Megrendelő határidőben felmondással él, a felmondásnak kifejezetten tartalmaznia kell, hogy Megrendelő a szerződést felmondja.

12.7. Nem tekintendő módosításnak, ha Szolgáltató elírás, elütés, vagy saját adataiban történő változásból kifolyólag korrigálja az ÁSZF szövegezését.

 1. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

A weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezései alapján hirdetési szolgáltatásnak minősül.

Budapest, 2023. március 5.

[1] Ptk. 8:1.§ 3 – Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy